Turistička agencija "Teos putovanja" D.O.O. Beograd

RADNO VREME:

Ponedeljak – petak: 11 – 19h

Vikend: ne radi

Top
Image Alt

ĐAVOLJA VAROŠ – 3.690,00 din.

ĐAVOLJA VAROŠ – 3.690,00 din.

po osobi

JEDNODNEVNI IZLET

✓ prevoz minibusom turističke klase (do 18 putnika)

✓ organizacija puta

✓ usluge vodiča

PLAN PUTOVANJA:

Polazak iz Beograda u 06:00 časova (tačno vreme i mesto polaska znaće se dan pred put). Vožnja prema jugoistoku Srbije. Obilazak Pločnika – arheološki lokalitet Vinčanske kulture kraj obale Toplice u blizini Prokuplja. Neimenovani stanovnici Pločnika su se bavili poljoprivredom, rukotvorinama, umetnošću i metalurgijom, a osnovni materijal za izradu oruđa je bio kamen. Stanovnici Pločnika poštovali su lepotu i izradili 60 raznovrsnih oblika predivne keramike i figurina, ne samo za upotrebu, već takođe za zabavu i užitak. U sklopu arheološkog nalazišta Pločnik pronađen je veliki broj  keramičkih posuda, ali i predmeta i oruđa izrađenih od kamena i bakra – pedesetak bakarnih predmeta, jer se ovde između V i VI milenijuma pre nove ere prerađivala metalna ruda, čime je proglašen početak metalnog doba. Pločnik je najstariji metalurški centar na svetu. Lokalitet danas predstavljaju rekonstruisane kuće iz doba neolita.

Nastavak putovanja ka Đavoljoj varoši. Usputno zaustavljanje i obilazak ruševina ranovizantijske trobrodne bazilike iz VI veka, koja predstavlja ostatke kompleksa građevina, sa crkvom kao najvećim objektom u sredini. Crkva je poznata i kao: Latinska ili Markova crkva, Grčka ili Vizantijska bazilika. Istraživanjima je konstantovano postojanje više građevinskih faza, a ostaci crkve su konzervirani 1948. godine. Ova vizantijska bazilika proglašena je spomenikom kulture.

Nastavak putovanja ka Đavoljoj varoši – prirodni spomenik koji čine dva, u svetu retka prirodna fenomena: zemljane figure kao specifični oblici reljefa, koji u prostoru deluju vrlo atraktivno, i dva izvora jako kisele vode sa visokom mineralizacijom. Đavolju varoš čine 202 figure, različitog oblika i dimenzija, visine od 2 do 15 m, širine od 0.5 do 3 m, sa kamenim kapama na vrhu. Rezultat su specifičnog erozivnog procesa koji traje vekovima: obrazuju se, rastu, menjaju, skraćuju, nestaju i ponovo stvaraju. U sklopu lokaliteta se nalaze i saski rudnici iz XIII veka, crkva Sv. Petke kao i dva izvora mineralne vode. Godine 2007. je bila kandidat za novih sedam svetskih čuda. Danas predstavlja turističku atrakciju koju je nemoguće zaobići i napraviti fantastične slike ako se nalazite u ovom delu Srbije.

Nakon obilaska odlazak do Prolom banje koja se nalazi u podnožju planine Sokolovice na skoro 600 metara nadmorske visine. U blizini banjskog komleksa se nalazi i Crkva Lazarica poznata po šest izvijenih stabala šljive u samom dvorištu crkve odakle su nakon osveštenja srpski vojnici krenuli u Boj na Kosovo 1389. godine. U blizini hotela je i novoizgrađena crkva Preobraženja Gospodnjeg čiju je gradnju osveštao patrijah srpski Irinej. Slobodno vreme za ručak ili druge individualne aktivnosti.

U dogovoreno vreme polazak za Beograd. Dolazak u Beograd u ranim večernjim časovima.

TERMIN PUTOVANJACENA
APRIL5.4.20.4.3.690,00 dinara
MAJ10.5.26.5.3.690,00 dinara

CENA OBUHVATA: 

 • prevoz minibusom visoke turističke klase (do 18 putnika),
 • organizacija puta,
 • usluge vodiča.

CENA NE OBUHVATA:

 • individualne troškove putnika,
 • ulaznicu za lokalitet “Đavolja varoš” – 350,00 dinara.

NAČIN PLAĆANJA:

 • celokupan iznos pri rezervaciji.

NAPOMENE:

 • redni broj 1,
 • cenovnik broj 1 od 8.3.2024. godine,
 • cene ulaznica plaćaju se na licu mesta. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.
 • prema članu 79 zakona o turizmu, za jednodnevne izlete nije obezbeđena garancija putovanja,
 • kalkulacije je rađena na najmanje 18 plativih putnika, u slučaju manjeg broja putnika aranžman se neće realizovati,
 • ukoliko nema dovoljno prijavljenih putnika, aranžman će biti otkazan najmanje dva dana pre puta uz povraćaj celokupnog iznosa u roku od pet dana,
 • putnika ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora: datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, i to:
  • ukoliko putnik blagovremeno otkaže putovanje (od 2 dana pre početka putovanja) – nema nikakvih troškova, vraća se celokupni iznos;
  • ako se otkaže 2 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja zadržava se celokupan iznos,
 • organizator putovanja je turistička agencija, subagent “Teos putovanja” d.o.o. Beograd, MB 21436259,
 • lice odgovorno za reklamacije je Teodora Grozdanović, 065/2526702, office@teos.travel.
0 Reviews
 • Mesto polaska/dolaska
  Polazak iz Beograda.
 • Vreme polaska
  6h.
 • Vreme povratka
  Povratak u Beograd je planiran u večernjim časovima.
 • Uključeno
  Agencijske usluge
  Prevoz
  Ulaznice za lokalitete
  Usluge turističkog vodiča tokom putovanja
 • Nije uključeno
  Aerodromske takse
  Fakultativni programi
  Individualni troškovi
  Međunarodno zdravstveno osiguranje
  Smeštaj
  Transferi
You don't have permission to register